Cijfers over Inspectie van het Onderwijs

Ook bekend als: Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht voor goed onderwijs. Het bestuur van een school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De inspectie houdt hierop toezicht.

De inspectie rapporteert ook gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De taken van de Inspectie van het Onderwijs zijn vastgelegd in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT):

 • beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs
 • stimuleren van de kwaliteit van het onderwijs door middel van het toezicht
 • rapporteren over de ontwikkeling van het onderwijs als geheel en van afzonderlijke scholen en instellingen
 • verrichten van overige taken, bij wet opgedragen aan de inspectie

De inspectie houdt toezicht op de volgende vormen van onderwijs:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Niet bekostigd onderwijs (particulier onderwijs)
Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal klachten of signalen (1)       2.548 2.475 2.300 4.200 3.640 3.780
Aantal medewerkers 529 524 567 595 583 544 551 574 588
Aantal fte 487 481 535 552 537 499 504 528 541

(1) De cijfers betreffen klachten, meldingen of signalen over school, bestuur, samenwerkingsverband of het onderwijs in het algemeen. Het gaat om meldingen die via mail of telefoon zijn binnen gekomen.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 10 februari 2021.
 • Inspectie van het Onderwijs (2020). Jaarverslag 2019.
 • Inspectie van het Onderwijs (2019). Jaarverslag 2018.
 • Inspectie van het Onderwijs. Jaarbeeld 2017.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud