Huishoudensstatistiek (CBS)

De Huishoudensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft informatie over het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van elk jaar en de samenstelling daarvan. Ook geeft het informatie over het aantal personen in particuliere en institutionele huishoudens.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

Jaarlijks sinds 1995. CBS publiceert de cijfers ieder jaar in oktober.

Instrumenten

Gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens worden door middel van statistische modellen gecombineerd met gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking.

Afname

Gemeenten leveren gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA) elektronisch aan.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Alle particuliere huishoudens en personen in particuliere en institutionele huishoudens in Nederland.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Statline: statline.cbs.nl