Cijfers over gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen.

Er zijn verschillende soorten functiebeperkingen, zoals:

  • lichamelijke beperkingen
  • zintuiglijke beperkingen (beperkingen in het zien, horen of in de communicatie)
  • verstandelijke beperkingen
  • licht verstandelijke beperkingen in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen
  • meervoudige beperkingen (een combinatie van lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperkingen).

Een instelling voor gehandicaptenzorg biedt wonen en verzorging, verpleging en dagactiviteiten voor mensen met een beperking. De zorg is voor alle leeftijden en voor alle vormen van functioneren.

Betreft: 2018
Aantal organisaties (1) 170
Aantal medewerkers (fte) 171.000
Aantal cliënten (2) 200.000

(1) Het gaat hierbij om zorgaanbieders die door de Vereniging Gehandicaptenzorg vertegenwoordigt zijn.
(2) Totaal voor alle leeftijden.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 december 2019.
Bronnen
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud