Cijfers over geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz)

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-ggz) bieden hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische of psychosociale klachten, die zo ernstig zijn dat zij daardoor in hun ontwikkeling worden geschaad.

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, waaronder jeugd-ggz, van het Rijk en de provincies overgedragen aan de gemeenten. Vooralsnog zijn er sinds die tijd geen landelijk beschikbare gegevens verschenen over jeugd in de Generalistische Basis-ggz en Specialistische ggz.

Betreft: 2011 2012 2013 2014
Aantal ggz-instellingen (1) 14 14 14 14
Totaal aantal DBC's circuit jeugd 155.950 149.040 149.120  
Aantal ggz-instellingen (2) 99 104 113 114
Jeugdigen 0-23 jaar in behandeling 250.010 243.470 234.970  
0- tot 17-jarigen circuit kinderen en jeugd 158.270 159.070 152.700  
0- tot 17-jarigen in behandeling circuit volwassenen 3.610 3.650 3.390  

(1) gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychiatrie
(2) betreft totale ggz

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 25 augustus 2021.
  • GGZ Nederland (2015).Sectorrapport 2013. Feiten en cijfers over een sector in beweging. Amersfoort: GGZ Nederland.
  • GGZ Nederland (2013). Sectorrapport 2010. Amersfoort: GGZ Nederland.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud