Continue Morbiditeitsregistratie (CMR)

Het Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland (CMR-peilstations) wordt sinds 1975 jaarlijks in Nederland afgenomen. De huisartsen die meedoen aan het onderzoek rapporteren regelmatig over het voorkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen, die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk op te nemen zijn.

De gegevens worden geordend naar leeftijd en geslacht van de patiënt, naar regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied. De onderwerpen variëren. In 2009 is er gerapporteerd over de volgende onderwerpen: influenza, levenseinde onderzoek, waterpokken, pneumonie, suïcide(pogingen), SOA, gasto-enteritis, ongewenste zwangerschap, urineweginfectie, kinkhoest, cosmetica allergie, eetstoornissen, euthanasieverzoek, palliatieve sedatie, diabetes mellitus.

Instelling

NIVEL

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks of op jaarbasis.

Afname

Huisartsen registreren wekelijks of op jaarbasis over diverse ziekten en gebeurtenissen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Patiënten van Nederlandse huisartsen.

Steekproefgrootte

De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 66 Nederlandse huisartsen in 50 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking en is verspreid naar regio en over stad en platteland.

Leeftijd

De verdeling in leeftijdsklassen van deelnemers aan de registratie is representatief voor de leeftijden van de gehele Nederlandse bevolking.

Verdeling sekse

De verdeling van mannen en vrouwen in de registratie is representatief voor de verdeling binnen de gehele Nederlandse bevolking.

Publicatiegegevens

  • Donker, G.A. (2009). 'Continue Morbiditeits Registratie peilstations Nederland 2008'. Utrecht: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)