Cijfers over Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Ook bekend als: Ouder & Kindcentrum (OKC)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin bundelt lokale functies en taken op gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het biedt advies en lichte hulp en coördineert de ondersteuning van voorzieningen voor jeugdzorg en gezondheidszorg.

De gemeenten voeren de regie op het CJG en zijn verantwoordelijk voor de invulling ervan. Elke gemeente is vrij om dat naar eigen inzicht te doen. Elk CJG is dan ook anders georganiseerd. Ook bepaalt elk CJG zijn eigen speerpunten en met wie het de samenwerking aangaat.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal gemeenten met een CJG (1) 335 410 408 403 393 390 388 380

(1) Peildatum 1 januari

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 28 november 2019.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud