Cijfers over Bureaus Slachtofferhulp

De Bureaus Slachtofferhulp bieden zorg aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Ze bieden hulp bij problemen met de aangifte of de strafzaak, schade of letsel, het verwerken van de ervaring en alle praktische problemen die door het misdrijf of ongeval ontstaan zijn.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal slachtoffers (1) 150.952 164.766 156.367 182.039 190.946 191.100 169.895 145.473
Aantal regionale vestigingen (2)       80 80 80 28 28
Aantal betaalde medewerkers 278 331 384 425 434 412 389 486
Aantal vrijwilligers 1.279 1.270 1.131 1.012 1.014 1.069 941 1.058

(1) Slachtoffers met wie Bureau Slachtofferhulp contact had. Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar.

(2) Wegens reorganisaties en samenvoegingen is het aantal vestigingen in 2018 gedaald. Behalve regionale vestigingen zijn er in 2019 ook 45 gesprekslocaties.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 december 2020.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud