Cijfers over Bureaus Slachtofferhulp

De Bureaus Slachtofferhulp bieden zorg aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Ze bieden hulp bij problemen met de aangifte of de strafzaak, schade of letsel, het verwerken van de ervaring en alle praktische problemen die door het misdrijf of ongeval ontstaan zijn.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal aanmeldingen voor persoonlijk contact (1) 237.080 238.251 226.508 214.955 222.101 210.495 209.837 206.349
Aantal regionale vestigingen (2) 80 80 80 28 28 25 25 25
Aantal betaalde medewerkers 425 434 412 389 486 477 485 522
Aantal vrijwilligers 1.012 1.014 1.069 941 1.058 971 822 748

(1) Aanmeldingen van alle slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of vermissing. Een uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar

(2) Wegens reorganisaties en samenvoegingen is het aantal vestigingen in 2018 gedaald. Behalve regionale vestigingen zijn er in 2019 ook 45 gesprekslocaties.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 20 juli 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud