Bevolkingsstatistiek (CBS)

De Bevolkingsstatistiek geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking en veranderingen daarin (geboorte, sterfte, migratie). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De informatie die het CBS van gemeenten ontvangt is niet altijd volledig. CBS maakt zonodig een schatting van de ontbrekende gegevens.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

Jaarlijks

Instrumenten

CBS ontvangt de data via elektronische gegevensverstrekking door gemeenten.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Het onderzoek maakt sinds 1995 gebruik van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Het gaat om alle personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen. Dat zijn alle mensen die voor onbepaalde tijd in Nederland wonen.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Statline: statline.cbs.nl