Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland

Het onderzoek naar het aantal gevallen van alcoholvergiftiging onder minderjarige jongeren in Nederlandse ziekenhuizen vindt sinds 2007 jaarlijks plaats. De onderzoeksgegevens zijn verzameld door het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde waarin 92 procent van de algemene kinderartsen en 83 procent van de academische artsen participeren. Via een vragenlijst wordt informatie verkregen over achtergrondkenmerken van de jongere, informatie over omstandigheden waaronder de vergiftiging plaatsvond en de behandeling in het ziekenhuis.

Instelling

Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde, Reinier de Graaf groep, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, TNO en Universiteit Twente

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

Jaarlijks sinds 2007

Instrumenten

Om de gevallen van alcoholvergiftiging in Nederlandse ziekenhuizen op de afdeling kindergeneeskunde te ontdekken en om de kenmerken van de patiënten en de situaties waarin gedronken wordt te kunnen rapporteren, is een vragenlijst ontwikkeld. Het bestaat uit verschillende onderdelen: algemene en demografische informatie over de jongere, aard van de vergiftiging en de behandeling in het ziekenhuis (onder andere vragen naar de aanleiding van de opname, de herkomst van de alcohol, de aanwezigen bij het alcoholgebruik en totale opnameduur).

Afname

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld met behulp van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NCSK). Iedere maand stuurt het NCSK vragenlijsten naar alle Nederlandse kinderartsen en naar de academische ziekenhuizen. Deze vragenlijsten gaan over verschillende aandoeningen, afwijkingen of syndromen. Bij melding van een dergelijk geval wordt een vragenlijst naar de betreffende kinderarts gestuurd die deze invult en terugstuurt naar de onderzoekers. Sinds 2007 is alcoholvergiftiging één van de twaalf aandoeningen die opgenomen is in de vragenlijst.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Kinderartsen werkzaam in Nederlandse ziekenhuizen

Publicatiegegevens

  • Factsheet Alcoholopnames en alcoholintoxicaties van minderjarigen van 2007 tot en met 2015. Delft, Enschede, Utrecht: NSCK en Reinier de Graaf Groep, Universiteit Twente, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.