A405.x: Stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middel

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A400: Gebruik van middelen/verslaving

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A405.01 Stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middel licht 305.90 F19.10
A405.02 Stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middel matig 304.90 F19.20
A405.03 Stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middel ernstig 304.90 F19.20
A405.04 Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel 292.89 F19.xxx
A405.05 Onttrekkingssyndroom van een ander (of onbekend) middel 292.0 F19.239
A405.06 Andere stoornissen door een ander (of onbekend) middel    
A405.07 Ongespecificeerde stoornis gerelateerd aan een ander (of onbekend) middel 292.9 F19.99