Uithuisplaatsing van een kind of jongere

Uithuisplaatsing is de meest ingrijpende beslissing die een professional kan nemen. Zorgvuldigheid is daarom geboden.

Weeg eerst alternatieven voor een uithuisplaatsing af. Is een uithuisplaatsing te voorkomen met een intensieve interventie in de thuissituatie? Is een uithuisplaatsing echt noodzakelijk om de ontwikkeling en het welzijn van een kind te bevorderen? Dan is in de meeste situaties plaatsing in een gezinssetting de meest wenselijke. Soms is het echter nodig om een kind eerst voor behandeling in een residentiële voorziening te plaatsen. De Alliantie Kind in Gezin zet zich ervoor in om meer kinderen in Nederland in een gezinssetting geplaatst te krijgen.

Geen doel maar middel

Uithuisplaatsing is geen doel, maar een middel dat de ontwikkeling en het welzijn van een kind bevordert. Meestal zijn ook andere middelen nodig om een uithuisplaatsing tot een succes te maken. Belangrijk is om te overwegen welke hulp het kind zelf nodig heeft en welke hulp ouders nodig hebben. Bij een kind kan dit hulp zijn gericht op het verhelpen of verminderen van emotionele en gedragsproblemen. Bij ouders kan het nodig zijn om opvoedingsvaardigheden te versterken en om te werken aan hun eigen problemen.

Terug naar huis

Soms heeft een kind na terugplaatsing nog hulp nodig. Het blijkt niet altijd gemakkelijk als een kind weer thuis komt wonen. Dit vraagt aanpassing van ouders en kind. Vaak is het nodig dat zij hierbij ondersteuning krijgen.

Meer informatie