Stappen om samen te beslissen bij jeugdhulp

Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die hulpverleners zoveel mogelijk samen mét hen nemen. Hulp is effectiever wanneer zij samen beslissen, en wanneer gezinnen actief worden betrokken tijdens het besluitvormingsproces.

Een van de gedachten achter de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten is ook dat de regie over de hulpverlening die een gezin krijgt, veel meer bij het gezin zelf komt te liggen. Gezamenlijk beslissen over passende hulp helpt om gezinnen medeverantwoordelijk te maken over het hulpverleningsproces en de genomen beslissingen.

Stappen om gezamenlijk tot een besluit te komen

De stappen van gezamenlijke besluitvorming zijn:

 • Vraagverheldering: de professional vraagt welke vragen of problemen ouders en kinderen ervaren. Ouders en kinderen vertellen daarover.
 • Probleem- en krachtenanalyse:
  • Eventueel brengt de professional samen met ouders en kinderen met behulp van observatie of vragenlijsten de problemen verder in kaart.
  • De professional bespreekt met ouders en kinderen de problemen: wat het probleem is, oorzaken, wat het in stand houdt, gevolgen en toekomstverwachtingen.
  • De professional gaat na of ouders en kinderen de informatie begrijpen, welke vragen zij hebben, of de informatie herkenbaar is en of ze de betekenis delen.
 • Doelen opstellen: de professional vraagt ouders en kinderen wat zij willen bereiken of veranderen.
 • Beslissen over hulp:
  • De professional vraagt welke wensen en ideeën ouders en kinderen ten aanzien van de hulp hebben.
  • De professional gaat samen met ouders en kinderen na welke mogelijkheden zij hebben voor ondersteuning vanuit hun sociale netwerk. 
  • De professional bespreekt welke mogelijkheden voor professionele hulp er zijn, wat de voor- en nadelen en verwachte resultaten hiervan zijn.
  • De professional vraagt aan ouders en kinderen hoe zij tegen de verschillende mogelijkheden aankijken, welke voorkeuren zij hebben.
  • Gezamenlijk beslissen zij welke hulp het beste aansluit bij de vraag of het probleem en hun voorkeuren.

Meer lezen over samen beslissen? Welke kennis, vaardigheden en hulpmiddelen heeft een jeugd- en gezinsgeneralist nodig om samen met ouders en kinderen goede beslissingen te maken? Lees dan het rapport Beslissen over hulp door ouders, jeugdige én de jeugd- en gezinsgeneralist.

Gesprekstechnieken

Er zijn allerlei manieren om samen met ouders en kinderen te beslissen welke hulp het meest geschikt is. Algemene technieken zijn motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken uit de oplossingsgerichte therapie:

 • Motiverende gespreksvoering is een techniek waarmee hulpverleners hun cliënten helpen om hun gedrag te veranderen. Het uitgangspunt daarbij is dat de twijfels die een cliënt heeft over veranderingen juist mogelijkheden bieden om hem in beweging te krijgen.
 • Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.

Lees ook

Alle pagina’s over beslissen over hulp

Naar het overzicht