Een autistisch kind: gevolgen voor het gezin

Gevolgen voor ouders van een autistisch kind

Ouders van een autistisch kind, ook wel autismespectrumstoornis (ASS), komen vaak tijd tekort door de dagelijkse zorg. Dat kan ook invloed hebben op het verrichten van betaald werk. Behalve dat ouders van kinderen met een ASS gemiddeld minder werken, hebben ze ook een verhoogd ziekteverzuim. Over het algemeen ervaren ze meer stress en een minder goede geestelijke en lichamelijke gezondheid dan ouders van een kind zonder autisme. Belangrijk hierin is de zwaarte van de stoornis van hun kind, bijvoorbeeld het wel of niet gepaard gaan van ASS met een verstandelijke beperking.

Doordat ASS een genetische oorzaak heeft, is de kans groter dat ook andere gezinsleden ASS hebben. Omdat ASS vier keer vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen is de kans groter dat de vader ASS heeft. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de ouder-kindrelatie en de druk op de ouder die geen ASS heeft.

Wanneer een kind ouder wordt, neemt de stress bij ouders vaak wat af. Het gedrag van het kind verbetert en wordt voorspelbaarder en de ouders kunnen beter omgaan met de problemen van hun kind. Ook als het kind niet meer thuis woont, blijven veel ouders intensief betrokken.

Broers en zussen functioneren meestal goed

Broers en zussen kunnen bang zijn voor het onvoorspelbare gedrag van hun broer of zus met autisme of zich daarvoor schamen. Ook jaloezie komt voor. Sommigen maken zich al op jonge leeftijd zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld over wie voor de broer of zus gaat zorgen als de ouders dat niet meer kunnen.

Anderzijds voelen broers en zussen ook vreugde wanneer ze samen plezier beleven. Meestal hangt dat samen met fysieke spelletjes die zintuiglijk plezier geven: kietelen, tikkertje spelen of spelletjes in bad. Deze momenten van spel vergen van de kinderen vaak veel soepelheid en aanpassingsvermogen aan hun zus of broer met autisme, iets wat mogelijk wordt gemaakt door hen voldoende informatie over de problematiek te geven.

Wanneer kinderen voldoende uitleg krijgen over de stoornis en de gedragingen die er het gevolg van zijn, kunnen ze meer begrip opbrengen voor het gedrag van hun broer of zus, zonder dat dat gedrag daarom aanvaardbaar wordt. Het zal hen helpen om middelen te vinden om ermee om te gaan.

Onderzoeksresultaten over de gevolgen voor broers en zussen van autistische kinderen zijn niet eenduidig. Soms lijken broers en zussen meer gedragsproblemen te hebben. Vooral jongere broers of zussen zouden meer risico lopen. Maar de meeste broers en zussen functioneren redelijk tot goed.

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoekin Nijmegen en in Utrecht: het Zebra-project, dat zich richt op het volgen van de ontwikkeling van (high-risk) baby's met een broer of zus met ASS. Meer informatie vindt u op de website Autism Research in Europe.

Lees meer over de prognoses voor kinderen met autisme.

Bronnen
  • Gezondheidsraad (2009). Autismespectrumstoornissen : een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad.
  • A.A. de Bildt e.a. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen. in: F. Verheij (red.) et al. Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Behandeling en begeleiding. Assen: 2007.

Alle pagina’s over autisme

Naar het overzicht