Angst: in het kort

Kinderen met angstklachten zijn vaak bang. Het is normaal dat kinderen angstig zijn als ze thuis of op school problemen hebben. Die klachten verdwijnen als de problemen kleiner worden. Sommige kinderen hebben last van angstklachten zonder dat er duidelijke problemen zijn. In dat geval kan jeugdhulp helpen.

Angstige kinderen spelen minder met andere kinderen, hebben minder vrienden en doen minder vaak mee aan sociale activiteiten zoals verjaardagspartijtjes. Het gevolg daarvan is dat deze kinderen minder kans krijgen om belangrijke sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ook voelen ze zich vaker verdrietig, alleen en geïsoleerd. Angstproblemen op jonge leeftijd kunnen bovendien een negatieve invloed hebben op andere gebieden, bijvoorbeeld schoolprestaties.

Cijfers

In Nederland heeft naar schatting 2 tot 6 procent van de kinderen en jongeren angstklachten.

Wat speelt er nu?

  • Uit een studie van Luijt en anderen (2020) blijkt dat het percentage kinderen van 0 tot 18 jaar met ernstige angstklachten door corona is verdubbeld van 8 naar 16 procent.
  • Uit onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (2021) blijkt dat bij een groeiende groep kinderen en jongeren de mentale problemen zo toegenomen zijn dat zij dringend hulp nodig hebben.

Praktische informatie