Definitie van angst

Angst is een beklemmende, onaangename emotionele toestand die wordt veroorzaakt door dreiging of gevaar. Angst wordt problematisch wanneer er een overmatige uiting is van normale angsten, zodanig dat deze het normaal dagelijks functioneren negatief beïnvloedt. Onderzoekers vatten angstproblemen en stemmingsproblemen vaak samen onder de noemers internaliserende problemen of emotionele problemen.

Er bestaan verschillende soorten angst, zoals scheidingsangst, sociale angst en dwanggedachten.

Het is normaal dat kinderen en jongeren angsten hebben. Vaak zijn het zelfs goede reacties op bepaalde gebeurtenissen. Zo is het normaal om bang te zijn als er gevaar dreigt, bijvoorbeeld bij geweld, in het verkeer of tijdens het spelen.

Lees verder over normale angst in de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind.

Angstproblemen

Angsten worden problematisch als:

 • ze langer duren dan verwacht mag worden op grond van de aanleiding;
 • ze het functioneren negatief beïnvloeden of wanneer een kind of jongere er onder lijdt.

Wat 'langer dan verwacht' is, hangt niet alleen af van de aanleiding maar ook van de leeftijd. Als de angst binnen één of twee weken opklaart en het normale dagelijkse functioneren niet verstoort, is er volgens het Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek - Jeugd (de CAP-J) geen sprake van een probleem of stoornis.

Angststoornissen

Een angststoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische (ziekelijke) angst. Als angst geen reële grond heeft en iemand er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis.

Angststoornissen bij kinderen en jongeren uiten zich op allerlei manieren:

 • fysiologisch (trillen, hoofdpijn, buikpijn)
 • cognitief (vervelende gedachten over nare dingen die kunnen gebeuren, overmatig piekeren)
 • gedragsmatig (angstige situaties uit de weg gaan, huilen, verstijven, bevriezen, prikkelbaar of opstandig gedrag, en geruststelling vragen)

In het psychiatrisch handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (DSM-5) worden de volgende typen angststoornissen onderscheiden:

 • separatieangststoornis
 • gegeneraliseerde angststoornis
 • sociale angststoornis
 • paniekstoornis/agorafobie
 • obsessief-compulsieve stoornis
 • posttraumatische stressstoornis
 • specifieke fobie

Lees mee over deze type angststoornissen.

Praktische informatie