ADHD en wijkteams

Vragen over kinderen en jongeren bij wie vermoed wordt dat ze ADHD hebben, komen vaak terecht bij de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of een wijkteam. Hoe moeten deze professionals daarmee omgaan?

In de eerste plaats: goed kijken wat er precies aan de hand is, niet alleen met het betreffende kind, maar ook met de directe omgeving: het gezin waarin het opgroeit, de klas waarin het zit. Druk gedrag kan ook wijzen op andere problemen, die soms niet meteen aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Ten onrechte ervan uitgaan dat een jeugdige ADHD heeft is net zo schadelijk als het missen van deze stoornis.  

Richtlijnen

Er zijn verschillende richtlijnen die aangeven hoe je het beste kunt omgaan met (vermoedens van) ADHD. Er is een multidisciplinaire richtlijn die in principe door alle professionals kan worden gebruikt. Daarnaast zijn er richtlijnen die zijn toegespitst op gebruik door verschillende beroepsgroepen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een eigen standaard uitgebracht. Er is een speciale richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg is er ook een eigen richtlijn. Bekijk hiervoor het overzicht met richtlijnen.