ADHD in de klas

Elke leerkracht krijgt te maken met een of meerdere leerlingen met ADHD. Wat leerkrachten tijdens hun opleiding hebben geleerd, is niet altijd genoeg om ADHD te herkennen en om er goed mee on te gaan.

ADHD signaleren 

Leerkrachten vervullen echter een belangrijke signaleringsfunctie. School is vaak de plek waar ADHD wordt ontdekt omdat een docent snel opmerkt als er iets aan de hand is. Dat wil overigens niet zeggen dat leerkrachten zelf kunnen vaststellen of er sprake is van ADHD.

ADHD wordt doorgaans vastgesteld op basis van informatie van zowel ouders, leerkrachten, het kind zelf, als een onderzoek door een psycholoog. Het gaat dus om een zorgvuldig oordeel van een specialist. Er bestaan richtlijnen voor verschillende beroepsgroepen die aangeven hoe zij moeten omgaan met kinderen en jongeren met ADHD.

Als ouders willen laten onderzoeken of hun kind ADHD heeft, dan kunnen zij een doorverwijzing naar een specialist krijgen bij de huisarts, de school- of jeugdarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam.

Ondersteuning gedragsproblemen bij ADHD

Het NCOJ is samen met negen onderwijsadviesbureaus het programma Leer-Kracht Primair gestart. De bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus ondersteunen hiermee leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders van het primair onderwijs met kennis en expertise bij gedragsproblemen in de klas. Lees meer op www.leer-kracht.ncoj.nl.

Meer informatie over ADHD in de klas

De website van Kenniscentrum KJP biedt uitgebreide informatie over ADHD in de klas, met onder meer tips hoe leerkrachten zaken kunnen vergemakkelijken voor leerlingen met ADHD

Literatuur over ADHD in de klas:

  • Walter Matthys, Christine Boersma (2018). Brutaal, boos of agressief gedrag op school. Omgaan met sociaal storend gedrag. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Boer, F., Verhulst, F. (2014). Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor de jeugdzorg, POH-ggz, basis-ggz, jeugdgezondheidszorg en het onderwijs.
  • Noordzij, M. (2010). Echt wel. De aanpak bij gedragsstoornissen.. Handboek voor ouders, docenten en hulpverleners. Uitgeverij De Merel
  • Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Een praktisch handboek. Lannoo Campus

Lees ook

Meer over ADHD

Weten welke informatie we hebben voor professionals en beleidsmakers?

Bekijk het overzicht

Marthe van Voorst van Beest