Werken aan inclusiever onderwijs

Online sessie

Met deze online sessie start de Week van Inclusief Onderwijs. In de sessie staan onder andere de volgende thema's centraal: inclusieve huisvesting, samenwerking speciaal en regulier onderwijs en het stimuleren van inclusiever onderwijs in samenwerkingsverbanden en gemeenten. Daarnaast is er aandacht voor beleidsontwikkelingen rondom inclusief onderwijs.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Platform Naar Inclusiever Onderwijs
Kosten: 
Gratis
Website: 
Naarinclusieveronderwijs.nl