Waar zit mijn ruimte bij professioneel handelen?

Webinar

Tegen welke grenzen loop je aan in je dagelijks werk als jeugdprofessional? Wat je nodig vindt voor het gezin, kun je niet altijd realiseren. Je loopt tegen allerlei zaken aan als beleid, regelgeving en financiën. Om gezinnen in je werk tot hun recht te laten komen heb je ruimte en vertrouwen nodig. Maar hoe kun je hieraan werken?

Hoe dan? Een handelingsmodel

Dit webinar gaat in op hoe je als professional om kunt gaan met grenzen in de dagelijkse praktijk. We bespreken een model dat laat zien welke factoren hierin allemaal meespelen. We laten zien hoe het model je helpt bij het afwegen van je handelen. Het model biedt bouwstenen voor een goed onderbouwd besluit voor kinderen en hun ouders.

Vragen en voorbeelden

In het webinar is naast de uitleg over het handelingsmodel aandacht voor concrete voorbeelden en vragen van deelnemers. Heb je vooraf vragen of voorbeelden? Zet ze dan bij de reacties. We kunnen ze dan meenemen in het webinar.

Spreker

Jurja Steenmeijer is sociaal werker en ethicus. Ze werkt als beleidsmedewerker voor beroepsvereniging BPSW en verzorgt trainingen beroepsethiek in de jeugdzorg en sociaal werk. In 2022 verscheen haar boek 'Professionele autonomie in sociaal werk, een model voor verantwoord handelen'.

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. Wil je ook meepraten, je laten inspireren en collega's ontmoeten? Word dan lid van de community op  Vakmanschap.1sociaaldomein.nl.

Vragen

Heb je vragen over het webinar? Mail naar Martine Broere.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Platform Vakmanschap jeugdprofessionals
Tijd: 
12.30 – 13.30 uur
Kosten: 
Gratis
Website: 
Vakmanschap.1sociaaldomein.nl