Voorkomen van door- en gesloten plaatsingen van kwetsbare jongeren

Studiedag

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die werken met jongeren met een vroegkinderlijk trauma en ernstige hechtingsproblematiek en die de carrousel van over- en doorplaatsingen willen stoppen. Er worden workshops gegeven over de achtergronden van de problemen van deze jongeren en hoe je daarop inspeelt. En er is aandacht voor het omgaan met agressie en de angst om verkeerde keuzes te maken.

Datum: 
Plaats: 

Utrecht

Organisator: 
Sterk Huis, Fier en Levvel
Kosten: 
125 euro (inclusief BTW)
Website: 
Sterkhuis.nl