Voor de Jeugd Dag 2023

Het thema van dit jaar is 'Voor elkaar zorgen'. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we niet zonder elkaars aanwezigheid, hulp en zorg kunnen. Zonder een zorgzame basis komen gezinnen eerder in de problemen en worden ze meer afhankelijk van professionele hulp. Hoe verder kinderen en jongeren in de jeugdzorgketen komen, hoe meer het gewone leven voor hen lijkt weg te vallen. Ook blijft de druk op jeugdzorg ondertussen stijgen. Wat kunnen we daartegenover zetten?

Datum: 
Plaats: 

Taets Art and Event Park, Zaandam

Organisator: 
VWS, VNG, VNG Connect en het NJi
Kosten: 
Gratis
Website: 
Voordejeuggdag.nl