Van toepassing naar doorwerking van het IVRK

Seminar

Dit seminar gaat over het onderzoek van het Centre for Children's Rights Amsterdam naar de toepassing van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Daarin is in kaart gebracht in welke mate het verdrag wordt ingeroepen in de Nederlandse rechtspraak. Het aantal zaken waarin het verdrag een rol heeft gespeeld is licht toegenomen. Toch constateren de onderzoekers dat de toepassing wat lijkt stil te vallen. Bovendien valt op dat het inroepen van IVRK-bepalingen niet altijd leidt tot uitkomsten die volledig recht lijken te doen aan het belang van het kind.

Datum: 
Plaats: 

Amsterdam

Organisator: 
Centre for Children's Rights Amsterdam (CCRA)
Kosten: 
90 euro (inclusief BTW)
Website: 
Ccra.nl