Stronger Together

Congres

Dit congres gaat over eenzaamheid bij jongeren. 's Ochtends is er een lezing over het aangaan van sociale contacten en de invloed van verlegenheid, schaamte en teleurstelling daarbij. Daarna zijn er sessies over de relatie tussen eenzaamheid en mentale gezondheid, suïcidepreventie, en beleid maken rondom eenzaamheid.

Datum: 
Plaats: 

Ede

Organisator: 
Join Us; ministerie van VWS; Movisie; Sociaal Werk Nederland; Nederlands Jeugdinstituut
Kosten: 
55 euro (inclusief BTW)
Website: 
Stronger-together.nl