Startbijeenkomst Leernetwerk Pleegzorg

Werkbijeenkomst

Het doel van het Leernetwerk Pleegzorg is kennis delen, ervaringen met elkaar uitwisselen, elkaar ontmoeten en inspireren. Op belangrijke thema’s zoeken we de verdieping op, delen we kennis en reflecteren we op de pleegzorg. Zo creëren we samen een lerende beweging en bouwen we aan de versterking van de kwaliteit van pleegzorg.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Nederlands Jeugdinstituut; Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen; Jeugdzorg Nederland
Tijd: 
15.00 tot 17 uur
Details-omschrijving: 

Ik meld me aan

Programma

 • Wat gaan we doen en waarom?
 • Informatie over een lerende beweging en wat belangrijk is bij het samen leren
 • Informatie over hoe het Leernetwerk Pleegzorg wordt opgezet
 • In breakout-rooms gaan we in gesprek over drie thema’s:
  • Gedeeld opvoederschap: wat betekent dat precies en wat hebben ouders, pleegouders en professionals nodig om dit zo goed mogelijk neer te zetten?
  • Breakdown: preventie, signalering, vroeg-interventie, toepassen definitie, et cetera
  • Ondersteuning netwerkpleegzorg: samenwerken met netwerkpleegouders, wat is belangrijk, dilemma’s, samenhang met het thema informele steun
 • Afronding en afspraken over het vervolg

Voor wie

Alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in pleegzorg, zoals  professionals, pleegouders, gedragswetenschappers, onderzoekers, docenten en beleidsmedewerkers.

Vragen

Heb je vragen over de bijeenkomst of het leernetwerk? Mail naar pleegzorg@nji.nl.