SPACE-NL

Symposium

Dit symposium gaat over Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions (SPACE). Dat is een behandelmethodiek gebaseerd op het werken aan ondersteunend ouderschap. Daarbij worden kinderen via hun ouders behandeld. Deelnemers krijgen inzicht in hoe de methode werkt. Ook de effectiviteit van SPACE komt aan bod. De voertaal van het symposium is Engels.

Datum: 
Plaats: 

Duivendrecht

Organisator: 
Levvel; PI Research
Kosten: 
150 euro (inclusief BTW)
Website: 
Piresearch.nl