Sociale verloskunde

Congres

De noodzaak om kwetsbare zwangere vrouwen en moeders vanuit geboortezorg en het sociaal domein te ondersteunen wordt inmiddels breed gedeeld. Dit congres belicht de taaie kwesties van de sociale verloskunde, zoals vaders als onderbelichte factor, het ontbreken van bestaanszekerheid en de te hoge drempel naar zorg en aandacht. Sprekers zetten de thema's uiteen en gaan in op wat er voor professionals vervolgens te doen is.

Datum: 
Plaats: 

Rotterdam

Organisator: 
SCEM
Kosten: 
259 (exclusief BTW)
Website: 
SCEM.nl