Social and emotional learning in the classroom

Webinar

In de onderwijswereld groeit het besef van de impact van emotionele en sociale vaardigheden op leerprestaties. Dit Engelstalige webinar met Nederlandse ondertitels gaat over het gebruik van onderzoek naar hersenontwikkeling en emotionele intelligentie in het onderwijs. Het draait om het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor het floreren van elke leerling, wat essentieel is voor het ontwikkelen van empathie, veerkracht en een positief schoolklimaat.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Euregionaal Congresburo
Kosten: 
159 euro (exclusief BTW)
Website: 
Congresburo.com