Schoolaanwezigheid: Geïnspireerd aan de slag!

Congres

Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs. Schoolaanwezigheid en het kunnen deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Tijdens dit eerste congres staat de aanpak van schoolaanwezigheid van wetenschap naar praktijk centraal.

Datum: 
tot en met
Plaats: 

Pullman Hotel Cocagne; Eindhoven

Organisator: 
Ingrado; Nederlands Jeugdinstituut; Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid; Adviesraad Eigenwijsheid; onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse; samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland; de Twentse Belofte
Details-omschrijving: 

Kosten: Deelnemers die een bijdrage leveren, betalen een gereduceerd tarief. De kosten voor andere deelnemers worden nog nader bepaald.

Diner en overnachting: Het is mogelijk om op de locatie te dineren en te overnachten. Bij de aanmelding, die begin juni opengaat, zijn diner en overnachting te boeken.

Aanmelden: Reserveer de data alvast in je agenda. Voor de zomer is de aanmeldmogelijkheid gereed.

Gedurende twee dagen kijken we met elkaar naar wat werkt om verzuim terug te dringen en schoolaanwezigheid te bevorderen. Zodat alle leerlingen het maximale uit hun onderwijs kunnen halen. Wil je bijdragen? Je kunt tot en met 16 juni een voorstel insturen.

Tijdens dit veelzijdige event krijg je op basis van wetenschappelijk onderzoek zicht op verschillende aspecten van schoolaanwezigheid, ontvang je handvatten voor verdere ontwikkeling, leer je van concrete praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen en is er volop ruimte voor ontmoeting. Het programma is zo ingedeeld dat het voor deelnemers niet uitmaakt of ze onbekend zijn met het concept schoolaanwezigheid of dat zij er al ruime ervaring mee hebben.

Lever een bijdrage

We verwelkomen prikkelende programmabijdragen die de deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties kunnen brengen. Elk programmaonderdeel tijdens het congres duurt 90 minuten. Afhankelijk van de vorm maken wij soms combinaties van meerdere inbrengers per werkvorm. Op deze pagina lees je uit welke werkvormen je kunt kiezen. Je kunt een bijdrage via dit formulier indienen tot en met vrijdag 16 juni.

Algemene criteria voor het indienen van een bijdrage zijn:

  • Sluit met je bijdrage expliciet aan op het thema Schoolaanwezigheid.
  • Durf ook je lessons learned te delen en dat wat niet helemaal goed uitpakte.
  • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd.