Samenwerken met ouders rond uithuisplaatsen

Symposium

Beter zorgen voor uithuisgeplaatste kinderen door meer samen te werken met hun ouders. Is dat tegenstrijdig of juist niet? Door ouders en mensen die belangrijk zijn voor het gezin een plek te geven in de jeugdzorg, kunnen kinderen beter passende hulp krijgen. Deelnemers aan het symposium gaan in workshops, onder leiding van professionals en ervaringsdeskundigen, nader in op dit thema.

Datum: 
Plaats: 

De Glind

Organisator: 
Leger des Heils; CHE; Mijn Kind uit Huis; Eigen Kracht Centrale; Simba; Jeugddorp De Glind
Kosten: 
20 euro (inclusief BTW)
Website: 
Jeugddorpdeglind.nl