Samenwerken in harmonie

Symposium

De bijeenkomst gaat over verdergaande samenwerking tussen vmbo en mbo en toekomstige ontwikkelingen daarvan. Van leer-werktrajecten tot doorlopende leerroutes, van doorstroomportfolio’s tot detachering en uitwisseling van docenten. Daarnaast aandacht voor onder meer verticale samenwerking, versterking van het regionale aanbod, en bespreking van het wetsvoorstel Bestuurlijke Harmonisatie dat nu voorligt in het parlement.

Datum: 
Plaats: 

Nijkerk

Organisator: 
Actis Seminars
Kosten: 
349 euro (exclusief BTW)
Website: 
Lyyti.fi