Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs

Online sessie

Enkele gemeenten en samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs, die vooroplopen in het werken aan inclusiever onderwijs, presenteren hun bevindingen: hoe werken zij vanuit een gedeelde visie succesvol samen aan meer inclusie? Afsluitend wordt een handreiking gepresenteerd gebaseerd op hun ervaringen. Met deze handreiking kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zorgen voor goede randvoorwaarden voor het realiseren van inclusiever onderwijs.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Platform Naar Inclusiever Onderwijs
Kosten: 
Gratis
Website: 
Naarinclusieveronderwijs.nl