Pleegzorg en gezinshuizen

Symposium

De wereld van pleegzorg en gezinshuizen verandert. Maar samenwerken blijft ontzettend belangrijk. Samen als ouders, pleegouders en gezinshuisouders. Met pleegkinderen, jeugdbeschermers, bestuurders, beleidsmakers en mensen uit de buurt. Op dit symposium ontmoeten we en spreken we elkaar. Zo kijken we naar dilemma's, wat het betekent om jongeren naar zelfstandigheid te begeleiden en voeren we een debat.

Datum: 
Plaats: 

Utrecht

Organisator: 
NJi; NVP; VGN; Gezinshuis.com; Pleegzorg Nederland; Jeugdzorg Nederland; Driestroom; Present 24/7
Kosten: 
209 euro (inclusief BTW)
Website: 
SCEM.nl