Passende perspectieven

Studiedag

Kinderen, jongeren en jongvolwassen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) hebben vaak ook te maken met psychische problematiek. Tijdens deze studiedag wisselen de deelnemers actuele kennis uit over herkenning, diagnostiek en behandeling. En ze leren meer over hoe je samenwerkt aan de toekomst voor deze kwetsbare groep, samen met kinderen, jongeren en hun ouders en betrokken professionals.

Datum: 
Plaats: 

Bunnik

Organisator: 
Academische werkplaats Kajak
Kosten: 
269 euro (incl. BTW)
Website: 
Academischewerkplaatskajak.nl