Oplossingenlab Zorg in onderwijstijd: hoe nu verder?

Bijeenkomst

Dit is het laatste Oplossingenlab van 2023. Tijdens de Oplossingenlabs wordt gekeken naar hoe je onderwijs en zorg organiseert voor kinderen en jongeren met een complexe zorgbehoefte. In deze derde bijeenkomst ligt de focus op de toekomst. Voortbouwend op de beleidsontwikkelingen, resultaten van het onderzoeksrapport van DSP-Oberon en de ervaringen van de vijftig arrangeurscholen die hieraan deelnamen.

Datum: 
Plaats: 

Utrecht

Organisator: 
NJi; VNG; Sectorraad GO; Vereniging Gehandicaptenzorg; DSP; Oberon; Onderwijsconsulenten
Tijd: 
13.00 - 16.00 uur
Kosten: 
Gratis
Details-omschrijving: 

Aanmelden

Toekomstperspectief

Er is sprake van een breed draagvlak voor het collectief financieren van onderwijs en zorg. Bij alle betrokkenen - ouders, professionals, beleidsmakers en bestuurders uit onderwijs en van gemeenten - leeft de wens voor een duurzame en structurele oplossing. De ministeries VWS en OCW hebben een wetswijziging aangekondigd, maar dat kost tijd.

Wat kunnen we in de tussentijd doen? In Oplossingenlab 3 gaan we hiermee aan de slag: hoe zorgen we voor verbinding tussen alle partners? Hoe borgen we de kwaliteit van de zorg en ondersteuning? En hoe komen we tot een regionale sturing op die vraagstukken? We presenteren een beleidssimulatie en geven handvatten voor verdere regionale samenwerking.

Lees meer over wat de Oplossingenlabs 1 en 2 opleverden

Voor wie?

Het OplossingenLab is voor alle partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Daarbij gaat het om kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs, zoals kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Neem dus vooral samenwerkingspartners mee en andere betrokkenen. Zoals zorgaanbieders en projectleiders en coördinatoren van gemeenten, samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars die werken aan de verbinding met onderwijs.