Oplossingenlab 15: Integrale programma's

Interactieve werkbijeenkomst

Oplossingenlabs gaan over hoe je onderwijs en zorg organiseert voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs. Tijdens deze tweede werkbijeenkomst van 2024 focussen we ons op het samenstellen van integrale programma's. Welke keuzes maak je rondom inhoud en organisatie? Wat doet dat met de kwaliteit? Ook kijken we naar de voordelen van het collectief organiseren bij de vormgeving van integrale programma's. Wat is de rol van een zorgteam binnen de school en wat betekent dit voor kinderen en ouders?

Datum: 
Plaats: 

Utrecht

Organisator: 
NJi; Sectorraad GO; VNG; VGN; De Onderwijsconsulenten
Tijd: 
13.00 - 16.30 uur
Kosten: 
Gratis
Details-omschrijving: 

Aanmelden

Voor wie?

Het Oplossingenlab staat open voor iedereen die betrokken is bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Daarbij gaat het om kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs, waaronder ook kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De bijeenkomsten zijn gericht op samenwerking en ontwikkeling in de regio. Gemeenten, zorgaanbieders, scholen, samenwerkingsverbanden, zorgkantoren en netwerken voor en door kinderen met een beperking of hun ouders zijn daarom van harte welkom.

Wat gaan we doen?

Je kunt de volgende programmaonderdelen verwachten:

  • Verhaal van een ouder.
  • Twee praktijkvoorbeelden: Vanuit Limburg en Drenthe vertellen een school voor speciaal onderwijs en een zorginstelling over hun samenwerking en hun ervaringen met integrale programma's.
  • Gespreksgroepen: Hoe kunnen we de gedeelde ervaring en kennis vanuit de twee voorbeelden benutten voor de eigen praktijk?
  • Reflectie: Waar komen we vandaan komen en wat is al bereikt rondom 'zorg in onderwijstijd'?
  • Beleid: OCW praat ons bij over de meest actuele ontwikkelingen.  
  • Hoe alle expertise en vragen te verbinden? In de vorige bijeenkomst hebben deelnemers uitgebreid vragen en goede voorbeelden opgeschreven. We doen een voorstel hoe we dit rijke beeld nuttig en effectief kunnen delen.

Oplossingenlabs 2024

De Oplossingenlabs dit jaar staan in het teken van integraal kijken, handelen en sturen. Met als uitgangspunt dat de werelden van kinderen en jongeren niet deelbaar zijn. Domeinoverstijgend en interprofessioneel samenwerken in uitvoering, beleid en bestuur staan centraal. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema: integraal arrangeren op 6 februari, integrale programma's op 4 juni en het integraal inkopen en organiseren van zorg in onderwijstijd op 6 november.

Online magazine

De opbrengsten van de Oplossingenlabs verzamelen we in een speciaal online magazine. Deel 1 van dit magazine staat al online, deel 2 volgt eind juni.

Vragen?

Neem dan contact op met Vincent Fafieanie