Oplossingenlab 12: Zorg organiseren in onderwijs

Werkbijeenkomst

Deze werkbijeenkomst gaat over het organiseren van onderwijs en zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs. Tijdens dit Oplossingenlab focussen we ons op het verhaal achter de cijfers en brengen we succesfactoren en knelpunten in beeld. Alle samenwerkende partners zijn welkom.

Datum: 
Plaats: 

Congrescentrum NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Organisator: 
Nederlands Jeugdinstituut; Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN); Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sectorraad GO
Tijd: 
13.00 - 16.30 uur
Kosten: 
Gratis
Details-omschrijving: 

Ik meld me aan

Tijdens het Oplossingenlab wisselen we actief kennis, ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden uit. Naast een ervaringsverhaal van een ouder delen we de praktijkervaring van de Mytylschool in Haren. Ook brengen we met een simulatie de reis van het kind door het onderwijs- en jeugdhulpveld in beeld. Wat zijn de opbrengsten voor kinderen, ouders en de schoolorganisatie?

En we besteden aandacht aan de beleidsreactie van het ministerie op de bevindingen van het onderzoeksrapport van DSP/Oberon en de Onderwijsconsulenten. Lees daarover meer op de pagina Wat speelt er rond onderwijs-zorgarrangementen

Voor wie?

Het Oplossingenlab is voor iedereen die betrokken is bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg:

  • Gemeenten
  • Zorgaanbieders
  • Scholen
  • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
  • Netwerken voor en door (ouders van) kinderen met een beperking
  • Zorgverzekeraars en -kantoren.

Benieuwd naar de opbrengsten van het vorige Oplossingenlab?

Lees het magazine Iedereen doet mee

Programma

13.00 uur -  Inloop

13.30 uur - Welkom: 'En nu weer verder; de reis van het kind centraal'

  • Ervaringsverhaal: In gesprek met een ouder
  • Beleidsontwikkelingen: Op 31 mei bespreken de Tweede Kamer-commissies van OCW en VWS het eindrapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd  van onderzoekbureaus DSP en Oberon. Vertegenwoordigers van beide ministeries geven een toelichting.
  • Praktijkvoorbeeld: De ervaringen van de Mytylschool in Haren: samen met de zorgarrangeur en een vertegenwoordiging van gemeenten heeft die in beeld gebracht hoe de jeugdhulp te collectiveren. Wat heeft dat opgeleverd en hoe ziet de werkelijkheid er nu uit?

14.30 uur - Pauze

  • Onderzoek: de klantreis van het kind in het onderwijs-jeugdhulpveld. Met behulp van een simulatie en zorgarrangeurs kijken we met elkaar naar de 'klantreis' van het kind: wat levert dit op voor het kind en de ouders, professionals, de organisaties en de financiers/bestuurders.

16.00 uur - Afsluiting

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Vincent Fafieanie (V.Fafieanie@nji.nl), Mariës Zegers (m.zegers@nji.nl), Jasper Swuste (j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl), Maartje van der Rijt (mvanderrijt@vgn.nl) of Petra Raaijen (petra.raaijen@vng.nl)

Praktische vragen: Wendy Kunst (w.kunst@nji.nl)

Het NJi organiseert de Oplossingenlabs samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sectorraad GO en in samenwerking met de Onderwijsconsulenten en DSP/Oberon.