Oplossingenlab 11: Data en het perspectief van ouders

Bijeenkomst

Het NJi organiseert een reeks van drie bijeenkomsten over hoe onderwijs en zorg te organiseren is voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs. Tijdens dit elfde Oplossingenlab focussen we ons op data en het perspectief van ouders om het juiste gesprek tot stand te kunnen brengen. Ook gaan we in op praktijkvoorbeelden en de samenwerking in de regio's. Nodig daarom ook je samenwerkingspartners uit!

Datum: 
Plaats: 

Nabij Utrecht CS (meer informatie volgt)

Organisator: 
Nederlands Jeugdinstituut
Tijd: 
09.30 – 12.30 uur
Details-omschrijving: 

Meld je aan

Tijdens de bijeenkomst kijken we naar de doelgroep en hun ondersteuningsvragen. Hoe kun je in beeld brengen om hoeveel zorg en ondersteuning het gaat? Wat tel je mee als zorg in onderwijstijd en wie bieden dit? En: wat kost alle zorg en ondersteuning en uit welke potjes wordt dit betaald?

Vervolgens kijken we hoe je op basis van de data en het perspectief van ouders het juiste gesprek tot stand kunt brengen. We wisselen actief kennis, ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden uit. En gaan vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek.

Landelijke beleidsontwikkelingen

Ook besteden we aandacht aan de landelijke beleidsontwikkelingen en inzichten uit onderzoek: we kijken naar het rapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd' van DSP/Oberon en het Evaluatieverslag van de Onderwijsconsulenten. Beide rapporten zijn in december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd en vind je op deze pagina

In een eerste reactie hebben de betrokken ministeries, VWS en OCW, gezegd de noodzaak te zien om de financiering eenvoudiger te organiseren. In het voorjaar van 2023 volgt de beleidsreactie.

Programma

 • Adviesbureaus DSP en Oberon leggen uit hoe zij op scholen data verzameld hebben over zorg in onderwijstijd.
 • Ervaringen uit een regio met de dataverzameling: tegen welke vragen loop je aan en hoe geef je het een vervolg?
 • Het dubbelperspectief van een ouder: over het kind, en over het omgaan met data.
 • Het perspectief van de zorgarrangeurs in de ondersteuning van scholen en gemeenten.
 • In gesprek over een handreiking voor de aanpak op de eigen school, gemeente en regio .

Voor wie?

Het Oplossingenlab is voor iedereen die betrokken is bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Iedereen dus die werkzaam is voor of met kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs, onder wie ook kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Alle samenwerkende partners zijn welkom:

 • Gemeenten
 • Zorgaanbieders
 • Scholen
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
 • Netwerken voor en door (ouders van) kinderen met een beperking
 • Zorgverzekeraars en -kantoren.

Meer oplossingenlabs in 2023

Wil je geen Oplossingenlab missen, noteer nu dan alvast de data voor de andere twee werkbijeenkomsten dit jaar: 6 juni en 7 november. Deze Oplossingenlabs vinden in de middag plaats van 13.00 tot 16.30 uur. 

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Vincent Fafieanie (V.Fafieanie@nji.nl), Mariës Zegers (m.zegers@nji.nl), Jasper Swuste (j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl), Maartje van der Rijt (mvanderrijt@vgn.nl) of Petra Raaijen (petra.raaijen@vng.nl). Voor praktische vragen kun je terecht bij Wendy Kunst (w.kunst@nji.nl)

Het NJi organiseert de Oplossingenlabs samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sectorraad GO en in samenwerking met de Onderwijsconsulenten en DSP/Oberon.