OplossingenLab 10: Verbinding onderwijs-zorg

Werkbijeenkomst

In deze werkbijeenkomst wisselen professionals actief kennis, ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden uit. Zij vertellen hoe zij een sluitend aanbod voor of met kinderen en hun ouders hebben gerealiseerd. Hoe kunnen hun zoektocht en leerervaringen ons verder helpen in wet- en regelgeving, werkprocessen en het dagelijkse samenwerken met betrokkenen? Verder is er aandacht voor de landelijke ontwikkelingen en de speciale opdracht om tot een collectieve financiering te komen van 'Zorg in Onderwijstijd'.

Datum: 
Plaats: 

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Organisator: 
NJi, VGN, VNG, Sectorraad GO!, zorgarrangeurs onderwijsconsulenten, DSP/Oberon
Tijd: 
9.35 -12.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur
Kosten: 
Gratis
Details-omschrijving: 

Ik meld me aan

Ben je werkzaam in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs? Meld je dan aan. Vanuit de ambitie 'Iedereen doet mee' kijken we welke creatieve oplossingen al zijn gecreëerd en hoe we blijvend kunnen leren. Zowel in je eigen organisatie, in de regio, landelijk en mét ouders en jongeren.

Programma

Tijd Onderdeel

9.15 uur

Inloop

9.35 uur

Welkom: 'Pas op de plaats om nieuwe ideeën te creëren'

9.40 uur

In gesprek met een ervaringsdeskundige? Wat is de vraag? Wat waren successen? En daarmee  een spiegel om het nog beter te doen.

9.50 uur

Bouwstenen programma

9.55 uur

Het speelveld in overzicht: Vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en VWS geven toelichting over de verschillende programmalijnen die zijn opgezet en de stand van zaken hierin.

10.10 uur

Hart van Brabant heeft op basis van de ervaringen een roadmap gemaakt. Twee ontwikkeltrajecten geven een presentatie:

  • Mozarthof uit Hilversum
  • Anna Flokstra school in Zutphen, speciaal onderwijs cluster 3, samen met Zozijn

Deze spiegelen we aan deze roadmap met daarbij aandacht voor de randvoorwaarden en werkzame factoren en de verschillende fases van de roadmap.

11.15 uur

Pauze

11.30 uur

Werktafels:

  • Wat is de betekenis van de geleerde lessen voor de eigen praktijk
  • Gericht op de randvoorwaarden en werkzame factoren

12.20 uur

Wat is het vervolg? Welke acties volgen nog? Met onder andere een presentatie van Oberon/DSP-zorgarrangeurs over Zorg in Onderwijstijd, onderzoek naar en begeleiding van de financiering van zorginzet in het speciaal onderwijs.

12.30 uur

Afsluiting

Voor wie?

Het OplossingenLab is voor iedereen die betrokken is bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs, waaronder kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De bijeenkomsten zijn gericht op samenwerking en ontwikkeling in de regio. Alle samenwerkende partners zijn welkom: gemeenten, zorgaanbieders, scholen, samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en -kantoren en netwerken voor en door ouders van kinderen met een beperking of netwerken voor en door de kinderen zelf.

Vragen?

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Vincent Fafieanie, v.fafieanie@nji.nl, Mariës Zegers, m.zegers@nji.nl, Jasper Swuste , j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl, Willemijn Verhave, wverhave@vgn.nl of Petra Raaijen, petra.raaijen@vng.nl.

Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met Wendy Kunst, w.kunst@nji.nl.

Organisatie

OplossingenLab 10 wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Sectorraad GO!, in samenwerking met de zorgarrangeurs van de onderwijsconsulenten en DSP/Oberon.