Ondermijnende krachten?

Conferentie

Op deze conferentie zoomen we in op de leefwereld van jongeren. Hierbij staat het onderwijs en de school centraal. De rol van de professional komt aan bod en we staan stil bij de drie lagen die komen kijken bij de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit: de basis van veiligheid, signalering en het netwerk.

Datum: 
Plaats: 

Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Organisator: 
Stichting School & Veiligheid; HALT; RIEC; Nederlands Jeugdinstituut
Tijd: 
10.00 – 16.15 uur
Kosten: 
Gratis
Website: 
Onderwijsenondermijning.schoolenveiligheid-conferenties.nl

Er zijn grote zorgen om jongeren die verwikkeld lijken te raken in ondermijnende criminaliteit. Het vraagstuk 'criminaliteit en jongeren' staat niet voor niets politiek hoog op de agenda en krijgt de komende jaren meer aandacht. Het vraagstuk is een maatschappelijke opgave, die complex én urgent is en wijkgerichte aandacht vraagt van verschillende partijen.

Vanuit ons gemeenschappelijke doel bundelen we onze krachten op deze dag: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen veilig kunnen opgroeien en leren, fouten mogen maken en toekomstperspectief hebben? We dragen allemaal een stuk verantwoordelijkheid om dit voor elkaar te krijgen. Hoog tijd om te kijken naar ieders taak als onderwijsprofessional, gemeenteadviseur, wijkagent en jongerenwerker.