Oké met de AVG!

Webinar

Ken je dat? Je werkt als onderwijs- en jeugdprofessional samen op school en wil in de wandelgangen even wat informatie uitwisselen over een leerling. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) steekt hier een stokje voor. Uitwisselen van privacygevoelige informatie kan nu eenmaal alleen met toestemming van ouders en van leerlingen vanaf 12 jaar. Niet eenmalig, maar per keer dat zo'n situatie zich voordoet.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Platform Samenwerking; netwerk Met Andere Ogen
Tijd: 
15.00 - 16.30 uur
Kosten: 
Gratis
Website: 
Vakmanschap.1sociaaldomein.nl

Wat vraagt dit vertrouwelijk werken van de samenwerking met ouders en leerlingen? En hoe kunnen we dit inpassen in succesvol samenwerken rond leerlingen? Hoe respecteren we als professionals de AVG én houden we samenwerken werkbaar?

Mirthe Maessen (Adviseur Juridische en Beroepsethische Zaken, NVO) en Mariës Zegers (Senior Medewerker Inhoud, NJi) schetsen het perspectief van onderwijs- en jeugdprofessionals die te maken hebben met de AVG. We kijken hierbij onder meer naar geheimhoudingsplicht, beroepscode en beroepsgeheim en er is ruimte voor brandende vragen.

De bijeenkomst is ook interessant voor leidinggevenden die professionals ondersteunen in het werken volgens de standaarden van de AVG.

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. Wil je ook meepraten, je laten inspireren en collega's ontmoeten? Word dan lid van de community op  Vakmanschap.1sociaaldomein.nl.

Vragen

Heb je vragen over het webinar? Mail naar j.sanders@nji.nl