Nieuw kinderrecht: het recht om te falen

Lezing

Bert Wienen verzorgt de tiende Mulock Houwer-lezing, getiteld Nieuw kinderrecht: het recht om te falen. Met zijn betoog over kinderarbeid in Nederland van de 21e eeuw en hoe we die afschaffen, treedt Wienen in de voetsporen van zijn markante voorganger Mulock Houwer. De lezing staat in het teken van de prestatiesamenleving die maakt dat jongeren zich als het ware gedwongen voelen om te werken aan de beste versie van zichzelf.

Datum: 
Plaats: 

Kinderrechtenhuis
Hooglandse Kerkgracht 17G
2312 HS Leiden

Organisator: 
Nederlands Jeugdinstituut; Defence for Children
Tijd: 
16.00-18.30 uur (vanaf 15.30 uur ontvangst met koffie en thee)
Kosten: 
Gratis
Details-omschrijving: 

Je kunt je aanmelden voor het ter plekke of online bijwonen van de Mulock Houwer-lezing. Voor het ter plekke bijwonen is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Ik meld me aan voor de lezing ter plekke

Ik meld me aan voor de livestream

Bert Wienen is als onderzoeker, psycholoog en onderwijskundige verbonden aan het lectoraat Jeugd van de hogeschool Windesheim. Hij belicht zijn onderwerp met verwijzing naar de ideeën van Mulock Houwer. Hoe ziet de rol van het kind, de ouders en de overheid eruit, nu de samenleving is veranderd in een prestatiesamenleving en de maakbaarheid van het individu de norm lijkt te zijn geworden? Hoe ziet kinderarbeid eruit anno 2021?

Mulock Houwer

Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985) was een invloedrijke doener en denker. Hij speelde een grote rol in de geschiedenis van de kinderbescherming en de jeugdzorg en had veel aandacht voor het kind en zijn sociale omgeving.

De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children, in samenwerking met Pro Juventute en de Canon Zorg voor de Jeugd.