Naar inclusiever onderwijs

Conferentie

Op de conferentie is er veel aandacht voor de laatste informatie over het overheidsbeleid op het gebied van inclusief onderwijs en voor nieuwe aanpakken in scholen en samenwerkingsverbanden. Er zijn bijdragen over nieuwe voorbeelden in de praktijk en leerervaringen van inclusieve scholen in Nederland. Ook is er aandacht voor bruikbare inzichten uit het buitenland.

Datum: 
Plaats: 

Bussum

Organisator: 
Platform Naar Inclusiever Onderwijs
Kosten: 
195 euro (inclusief BTW)
Website: 
Naarinclusieveronderwijs.nl