Naar inclusiever onderwijs

Congres

Tijdens dit congres zijn er ruim dertig sessies met inclusieve schoolvoorbeelden uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij wordt ingegaan op de kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het samenwerken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester. 

Datum: 
Plaats: 

Bussum

Organisator: 
Platform Naar Inclusiever Onderwijs
Kosten: 
195 euro (inclusief BTW)
Website: 
Naarinclusieveronderwijs.nl