Meten is weten?

Conferentie

Deze conferentie gaat over nut en noodzaak van het meten van prestaties en onderwijskwaliteit in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entreeopleidingen in het mbo. In het plenaire gedeelte komen onder meer de rol van de docent en de verwachtingen van de maatschappij aan bod. Verder zijn er deelsessies over onderwerpen als het gebruik van gegevens en het in kaart brengen van vaardigheden van leerlingen en studenten.

Datum: 
Plaats: 

Nijkerk

Organisator: 
Actis Seminars
Kosten: 
349 euro (exclusief BTW)
Website: 
Lyyti.fi