Met elkaar aan de slag!

Learn and share-bijeenkomst

Deze conferentie gaat over loopbaanoriëntatie, arbeidstoeleiding en adequaat kwalificeren voor jongeren die veel talenten hebben maar waarschijnlijk geen startkwalificatie gaan halen. In het plenaire deel komen ontwikkelingen in de kwalificatiestructuur aan bod. Stages en beroepspraktijkvorming zijn daarbij van groot belang; daarmee kun je ook aansluiten op de dromen die de leerlingen hebben over hun toekomst. Er zijn deelsessies over onder meer samenwerking tussen voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en (v)mbo, het belang van eenduidigheid in kwalificatie, en lesmethoden.

Datum: 
Plaats: 

Nijkerk

Organisator: 
Actis Seminars
Kosten: 
329 euro (exclusief BTW)
Website: 
Lyyti.fi