Jeugd in Onderzoek 2024

Congres

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Dit jaar is het thema 'Bestaanszekerheid voor elk gezin: een collectieve opgave'. Bestaanszekerheid vergroot de kans op gezond en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. Dit is geen individuele verantwoordelijkheid, maar een collectieve opgave. Wat weten we al over de impact van bestaanszekerheid op het opvoeden en opgroeien in een gezin? En hoe kunnen  jeugdhulp, onderwijs en jeugdgezondheidszorg bijdragen het zo kansrijk mogelijk opgroeien van kinderen?

Datum: 
Plaats: 

's-Hertogenbosch

Organisator: 
NJi; NCJ; TNO; NRO; Kenniscentrum LVB; Kenniscentrum KJP; ZonMw
Kosten: 
165 euro (exclusief BTW)
Website: 
Jeugdinonderzoek.nl