Infant Mental Health BinnensteBuiten

Congres

Het congres schetst een breed beeld van Infant Mental Health: de mentale gezondheid van jongere kinderen. Ook de toekomst van het werkveld dat zich hierop richt komt aan bod. Verschillende sprekers geven een beeld van de ontwikkeling van het werkveld en schetsen de kansen en de dilemma's voor de komende jaren.

Datum: 
Plaats: 

Houten

Organisator: 
Vakblad Vroeg en DAIMH
Kosten: 
249 euro (exclusief BTW)
Website: 
Vakbladvroeg.nl