Inclusief onderwijs: de stand van zaken in 2024

Online sessie

Een toenemend aantal scholen en samenwerkingsverbanden is bezig inclusiever onderwijs te realiseren. Als start van de Week van Inclusief Onderwijs 2024 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn partners. Speciale aandacht is er voor de voortgang in samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het innovatieprogramma en voor activiteiten op het gebied van informatievoorziening en ondersteuning, inclusieve onderwijshuisvesting en expertisecentra.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Platform Naar Inclusiever Onderwijs
Kosten: 
Gratis
Website: 
Naarinclusieveronderwijs.nl