Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen

Online sessie

Veel dove en slechthorende leerlingen wisselen meerdere keren van school. Vaak houdt de school onvoldoende rekening met hun gehoorbeperking of zij moeten onder hun niveau werken. Dit blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Een van de onderzoekers gaat in op de knelpunten, mogelijke oplossingen en succesfactoren rond onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. En er wordt gekeken in hoeverre hetzelfde geldt voor leerlingen met een visuele beperking.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Platform Naar Inclusiever Onderwijs
Kosten: 
Gratis
Website: 
Naarinclusieveronderwijs.nl