Een sterke basis door krachtige samenwerking

Werkbijeenkomst

Een sterke pedagogische basis is een voorwaarde voor een goede start en een goede toekomst voor kinderen en jongeren. Professionals, beleidsmakers en bestuurders kunnen daarvoor zorgen door anders samen te werken. Het werk moet dan anders georganiseerd worden en men moet vanuit een brede pedagogische visie opgeleid worden. Tijdens deze bijeenkomst spreken de VNG en brancheverenigingen met de deelnemers over hoe dat er concreet uit kan zien.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Samenwerkingsverband PO en VO; Steunpunt Passend Onderwijs; VNG; NJi
Kosten: 
Gratis
Website: 
Steunpuntpassendonderwijs-povo.nl