Doorbreken van boemerangbeleid in de jeugdzorg en het passend onderwijs

Learn and share bijeenkomst

Sharon Stellaard promoveerde in maart op een onderzoek naar beleidsontwikkelingen in de jeugdzorg. Ze concludeert dat bijna veertig jaar stelselwijzigingen, ondanks alle goede bedoelingen, nauwelijks tot verbeteringen hebben geleid. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Stellaard de mechanismen die maken dat het beleid keer op keer vastloopt en wat uitvoerend professionals hiertegen zouden kunnen doen. Jeugdverpleegkundige Betty Bakker geeft een aantal praktijkvoorbeelden die dit illustreren. Vervolgens wordt hierover in gesprek gegaan.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Hogeschool Utrecht; Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht
Kosten: 
Gratis
Website: 
Forms.office.com